Styrelsen

Ordförande
Alf Johanssson, 0707- 941244
Balsna 224A
705 97 Glanshammar
balsnajohan@telia.com

V.Ordförande
Roland Öiejerholm, 0733-462086
Gamla Arbogavägen 15D
703 85 Glanshammar 

Kassör
Eric Svensson, 070-730 25 96
Krogesta 314
705 97 Glanshammar
ekonomi@sockenmagasinet.se

Sekreterare
Thomas N Lundqvist, 073-0302449
Ringvägsplan 26
703 85 Glanshammar

V.Sekreterare
Mikael Karlsson, 070-533 86 03
Kumla 725
705 97 Glanshammar

Marie Spjut, 073-626 46 45
Tjugesta 220
705 97 Glanshammar

Elsemarie Hjorth, 070-337 52 28
Björka 632
705 97 Glanshammar

SUPPLEANTER

Bengt Bärndal
Kärrboda

Mats Berggren
Glanshammar

Marie-Louise Johansson
Tjugesta

Bo Jacobsson
Balsna

VALBEREDNING

Birgit Ryding
Skogsberg

Gunnar Larsson

Sven Hermansson
Åsta