Styrelsen

Ordförande
Alf Johanssson, 0707- 941244
Balsna 224A
705 97 Glanshammar
balsnajohan@telia.com

V.Ordförande
Mats Berggren 

Kassör
Eric Svensson, 070-730 25 96
Krogesta 314
705 97 Glanshammar
ekonomi@sockenmagasinet.se

Sekreterare
Thomas N Lundqvist, 073-0302449
Ringvägsplan 26
703 85 Glanshammar

V.Sekreterare
Mikael Karlsson, 070-533 86 03
Kumla 725
705 97 Glanshammar

Olle Munksten

Marie Spjut, 073-626 46 45
Tjugesta 220
705 97 Glanshammar

Elsemarie Hjorth, 070-337 52 28
Björka 632
705 97 Glanshammar

SUPPLEANTER

Anton Israelsson

Mats Berggren
Glanshammar

Marie-Louise Johansson
Tjugesta

Henrik Frogedal

VALBEREDNING

Birgitta Edstam (smk)

Anna-Lena Berggren