OM FÖRENINGEN

Så sades vid ett möte:

”I mer än 4000 år har Glanshammarsbygden varit bebyggd men ännu har ingen förening bildats, där man med med gemensamma krafter och med systematik strävat efter att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer!” Det var den 16 juni 1987, då vi äntligen efter 4000 år gjorde slag i saken och bildade Glanshammars Sockenmagasin – hembygdsföreningen för Glanshammars, Lillkyrka, Rinkaby och Ödeby socknar.

Sedan starten 1987 har vi vuxit till ca. 170 medlemmar, initierat utgrävningar vid Hassle och nu senast på galgbacken. Låtit pumpa ur och undersökt vår urgamla silvergruva ,kommit en god bit på väg med en framtida ”gruvby”, intill gruvan,som är föreningens hemvist och plats för en stor del av våra aktiviteter.

I anslutning till Gruvbyn ligger bygdegården som vi använder vid flera evenemang.

Välkommen att vara med, ge förlag på aktiviteter m.m.

Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund, och öppen för alla.

Vår hembygdsförenings uppgift är:

  • att slå broar mellan dåtid – nutid – framtid
  • att ta tillvara, vårda och utveckla det lokala kulturarvet
  • att medverka till att göra Glanshammar till en levande och trivsam bygd