Hantverkare

I bygden finns det och har funnits många duktiga hantverkare.

Smeden – Elof Davidsson, Sörlund, Lillkyrka