2023-12-02 11.00 - 15.00 Julmarknad

Återigen anordnar föreningen en julmarknad i Gruvbyn med försäljning av allahanda ting som hör tiden till.

Kontakt Thomas Lundqvist 0730- 302 449