Björka skola. Glanshammars kommun

Handlingarna omfattar tiden 1875 – 1952, verksamhetstid 1932 – 1951

Skolhuset i Björka stod först vid kyrkan och sedan vid Nyttinge för att på 1870-talet flyttas till sin permanenta plats i Björka. År 1900 fanns tre fasta småskolor Björka, Hagaby och Kyrkskolan, de benämndes också östra, norra och södra skolan. Till östra skolområdet hörde Kumla och Björka läsrotar, av Nyttinge läsrote Tåsta by, av Sckäcklinge läsrote Sckäcklinge by, Av Via läsrote den del av Via ägor som ligger i närheten av Ramstigen och även Löre by. I småskolan fanns klass 1 och 2 och i folkskolan klass 3 – 6. Arkivet fortsätter i Glanshammars storkommun. Björka skola 1952. Verksamhetstiden räknas från det att folkskolestyrelse inrättades i Glanshammars kommun. Björka skola hade ett kyrko- och skolråd som huvudman innan 1932.

Arkivet förtecknades 1974 av Staffan Ekengren och Astrid von Elern.. Historiken skriven 2002-07-11 av Britt-Marie Olsson Arkivarie

Sidan är under uppbyggnad

Har du synpunkter eller mera information är du välkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se