Rinkaby kyrkskola. Rinkaby kommun

Handlingar omfattar tiden 1865 – 1951
Skolan låg vid Rinkaby kyrka och var kommunens största skola.
Arkivet fortsätter 1952 i Glanshammars storkommun. Rinkaby skola.
Förtecknat 2011 03 11 av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie

Sidan är under uppbyggnad

Har du synpunkter eller mera information är du välkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se