Gamla bilder

Tänk vilken tidsdokumentation gamla bilder är. Att få göra en tidsresa och se sin byggd från förr. Förstå villkoren för det liv som var då, hur kläderna var innan fleecens tidsålder, redskapen, fortskaffning, ja, listan kan göras lång!
Du skriver väl själv på dina gamla bilder vem och vilka de föreställer innan det faller i glömska.
Välkommen på tidsresa med oss.

Vy över Glanshammars skola med kyrkan och klocktornet i bakgrunden. Det gamla kyrkstallet är ännu kvar vid denna fotografering. Hölassen är på väg in till Örebro.
Glanshammar från ovan, en utpräglad bondebygd på 40-50-talet. Varphögar från silvergruvan till vänster i bild.
Liljedals handel. Bröderna Larsson. Örebro filial. Ligger längs g.a. Arboga vägen.
Tröskning med lokomobil.
Denna fromma oxe drar en såmaskin, foto taget i Risberga.