Glanshammars kyrkskola. Glanshammar

Handlingarna omfattar tiden 1863 – 1952, verksamhetstid 1932 – 1951

Den första skolan i Glanshammars kommun var kyrkskolan som låg bredvid kyrkan, det har varit skola där sedan 1820-talet. Kommunen var indelad i olika skolområden. Kyrkskolan var det södra distriktet dit hörde Skölv, Glanshammar, Husby och Valsta läsrotar samt Via läsrote utom den del vid Ramstigen och Löre by som tillhörde östra skolområdet. Arkivet fortsätter i Glanshammars storkommun. Glanshammars kyrkskola 1952. Verksamhetstiden räknas från det att folkskolestyrelse inrättades i Glanshammars kommun. Glanshammars kyrkskola hade ett kyrko- och skolråd som huvudman innan 1932.

Arkivet förtecknades 1974 av Staffan Ekengren och Astrid von Elern.. Historiken skriven 2002-07-11 av Britt-Marie Olsson Arkivarie

Sidan är under uppbyggnad

Har du synpunkter eller mera information är du välkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se