Björka

-- Sidan är under uppbyggnad --

Har du synpunkter på sidan eller mera information är du väkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90. kjell@golstavik.se

Under hösten 2019 har Glanshammars Sockenmagasin studerat Björka by. Den 17 augusti  genomfördes en guidad vandring i Björka by. Vid höstens träffar har Björka studerats vidare.

Glanshammars m:e Björka 1-2 (1687)

Lantmäteriets karta från 1687

Örebro län Björka nr 1-2 Glanshammars m:e (S18-6:1) Storskifte på inägor

CHARTA på BJÖRKA uti Glanshammar Härad och Socken samt NERIKE

Upprättad åren 1790 och 1791 af LG Ljunggren. (?)

Pres den 20 febr 1792 vi Glanshammars  Härad saga vinter ting Teft: Axel de Frese

Lit A. Västergården, Skattegård
Lit B. Östergården, Kronogård Rusthåll

Glanshammar m:e Björka 1-2 Laga skifte (1836)

Charta över ägor till Björka by uti Glanshammars Härad upprättad År 1836 – 1837.

Generalstabskartan 1840 - Örebro J243-73-1

Björka 2020