Kärsta skola. Lillkyrka kommun

Historik för Lillkyrka kommun. Kärsta skola.
(Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1933 – 1951)

Kärsta skola invigdes 1933 efter en utdragen diskussion om var den nya skolan skulle ligga innan det blev bestämt att Kärsta var platsen. Skolhuset är byggt i två våningar med tre klassrum, gymnastiksal, slöjdsal, skolkök med mera. Det var i Kärsta skola som den kommunala skollunchen hade premiär i
Lillkyrka år 1947.

Kärsta skolas arkiv ingår i Glanshammars storkommun från 1952.
Arkivet förtecknat 1974 av Staffan Ekengren.
Omförtecknat våren 2007
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie

Sidan är under uppbyggnad

Har du synpunkter eller mera information är du välkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se