Referenser

Här presenteras litteratur för den som vill fördjupa sig om Norra Hjälmarebygdens historia.

Om allmän historia

I Örebro Läns Museums årsböcker finns en mängd artiklar om Norra Hjälmarbygden. Årsböckerna heter mellan åren 1896 och 1933 Meddelanden… Mellan åren 1935 och 1949 heter de omväxlande Från Bergslag och Bondebygd och Meddelanden… Från år 1950 och framåt heter de bara Från Bergslag och Bondebygd.

Wikberg, J., Götlunda. Från forntid till nutid. Arboga 1950

Wikberg, J., Glanshammars härad I. Örebro 1967.

Wikberg, J., Glanshammars härad II. Örebro 1970..

Om förhistoria

Blick för Bergslagen. Årsböcker från Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Örebro

Jansson,S,B,F., Närkes runinskrifter. Stockholm 1975.

Karlenby, L., red. Mittens Rike. Arkeologiska berättelser från Närke. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 50. Stockholm 2003.

Karlenby,l., red. Om makt och offer. Röster om centralmaktens utveckling i tiden före historien. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2007.

Lundqvist, T, N., Järnåldersbebyggelse i tre Närkesocknar. I En arkeologisk upptäcktsresa i tiden. Från Bergslag och Bondebygd. Örebro Läns Museum. Örebro 1994.

Olausson, M., red. En bok om Husabyar. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 33. Uppsala 2000.

Om våra kyrkor

Curman, S m.fl., Sveriges Kyrkor. Glanshammars härad Sydvästra delen. Stockholm 1961. Glanshammar och Rinkaby kyrkor

Esbjörnson, E., Kyrkor i Örebro län – en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Örebro Läns Museum m.fl. Örebro 2000.

Lindgren, M., Att lära och att pryda. Om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530 – 1630. Stockholm 1983. Om målningarna i Glanshammars kyrka

Lundqvist, T, N., Glanshammars sockenmagasin. I Blick för Bergslagen. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. UV Bergslagen. Örebro 2004.

Mörner, S m.fl., Sveriges kyrkor. Ödeby kyrka. Glanshammars härad. Stockholm 1969.

Sárkány, T., Sveriges kyrkor. Lillkyrka och Götlunda kyrkor. Glanshammars härad. Stockholm 1971.

Om Hjälmaren

Malmberg- Odelkrantz, D., Hjälmarfiske vid seklets början. I Från Bergslag och Bondebygd. Örebro Läns Museum. Örebro 1974

Skoghäll, L., red. Hjälmaren. Från Bergslag och Bondebygd. Örebro Läns Museum. Örebro 1999.

Thybell, A., Den stora sjösänkningen del II. Kumla 1977.

Walden, B., Den stora sjösänkningen. Örebro 1940.

Om militärväsende

Berg, L.O., m.fl red. Närkingar i krig och fred. Soldater och militär organisation i Örebro län. Närkes militärhistoria del 1. Kumla 1989.

Skoghäll, L., red. Krigsmakt och bygd. Närkes militärhistoria del II. Från Bergslag och Bondebygd. Örebro Läns museum. Kumla 1997.

Lyth, E & Gustavsson, B., red. Försvar i Örebro län. 1900-talet. Närkes militärhistoria del III. Kumla 1993.

Om Glanshammars silvergruva

Klingnéus, Sören, Mycket slit och föga profit – om Glanshammars silverbruk för 400 år sedan. Tidskriften Engelbrekt 1987:4. Örebro Läns Museum. Örebro 1987.

Klingnéus, Sören, Silver i Glanshammar – mycket slit och föga profit. Förlag Stenåsen Kultur & Kommunikation 2019. ISBN: 987-91-979036-4-6.

Om den första marmorbrytningen

Lundqvist, T, N., Marmorbrytningen vid Ekeberg och Björka. I Från masugnar till mobiltelefoner – Industrihistoria i Örebro län. Från Bergslag och Bondebygd 2004-2005. Örebro Läns Museum. Örebro 2005.

Lundqvist, T, N., När kalksten blev marmor. I Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr 8. Örebro 2006

Om vägväsendet

Bergström, L & Houltz, A., Vägar i Örebro län. Örebro 1990.

Bjurén, G., Gamble wägar och gamble wenner the svika icke. Från ridstig till motorväg. I Hembygdsföreningen Arboga minne. Årsbok 1996. Katrineholm 1996.

Om 1900-talets bebyggelse och dess ägare

von Sydow, W & Björkman, S., red. Svenska gods och gårdar. Del XV. Örebro län, norra. Uddevalla 1939.

Heij-Hällvik, O., red. Svenska län. Örebro läns förvaltning och bebyggelse del II. Närke. Göteborg 1948.

Erixon, S., red. Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Uddevalla 1962.

Om sevärdheter

Claesson, E., red, Riksintressanta kulturmiljöer i Örebro län. Örebro Läns Museum och Länsstyrelsen i Örebro län. Örebro 1998.

Esbjörnson, E., Värt att se i Örebro län – en vägvisare till natur och kultur i Tiveden, Närke och Bergslagen. Örebro Läns Museum 2003.

Lindstén, C, A., Sevärt runt Örebro. Örebro 1989

Om annat