Brandstorps skola, Lillkyrka kommun

Historik för Lillkyrka kommun. Brandstorps skola.
(Handlingar omfattar tiden 1878 – 1953)


Brandstorps skola började i slutet av 1870-talet som östra småskolan för att i slutet av 1890-talet bli en fast småskola i Brandstorp och 1911/12 utvidgades skolan till en fast folkskola med klasserna 1 – 2 (småskolan) och 3 – 6 (folkskolan). 1922 tillkom även fortsättningsskolan. Till småskolan vid Brandstorp sändes barn från rotarna Gunnarsökna (där det tidigare bedrivits skola under 1870-talet), Brohammar och Grythem. Skolhuset som innehöll två bostadslägenheter och två skolsalar såldes till privatperson på auktion 1961.

Lillkyrka kommun upphörde 1951 och uppgick i Glanshammars storkommun.
Arkivet förtecknat 1974 av Staffan Ekengren.
Omförtecknat våren 2007
av
Britt-Marie Olsson
Arkivarie

Nuvarande byggnad på skoltomten. Foto Kjell Isacson

Lillkyrka församling fick lagfart på fastigheten 1887-09-15

Härads Rätten skäligt meddela lagfart för Lillkyrka församling å bebyggda lägenheten Östra Skolan No 1, innehållande 1 tunnland, afsöndrad från 3/4 mtl frälse Brånstorp No 1 Lillkyrka socken, hvilken lägenhet hon för 2700 Kronor pch en årlig afgäld till stamhemmanet, enligt ofvanintagna köpehandlingar tillhandlat sig af Anders Israelsson hvarom bevis Köpebrefvet åter??.

ArkivDigital: Glanshammars häradsrätt (T) AII:46 (1887) Bild: 200 Sida: 197

Sidan är under uppbyggnad

Har du synpunkter eller mera information är du välkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se