Läs om de gamla Skävesundsfesterna

Nu finns information att läsa om Skävesundsfesten som startade 1924 och höll på till början av 1960-talet.

Vi vill ha din berättelse!

Vi har alla en rad minnen från hembygden. Det kan vara från uppväxten, skolan, idrotten eller vad det vara må. Skriv ner din berättelse, lång eller kort så får vi berika kunskapen om hembygden. Gamla foton med information är särskilt värdefulla. Har du så kan du höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90 eller maila kjell@golstavik.se

Vill du hjälpa till och tolka gamla protokoll?
Vi har fått tillgång till Protokollsboken för Slyte Byalag vilken omfattar protokoll från tiden 1876 – 1986. Hela boken är inskannad och nu behöver vi hjälp att renskriva alla protokoll. Är du intresserad så kan du höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90. Du får gärna ta t ex en tidsperiod av 10 år eller mera. Kolla på sidan.

"I mer än 4000 år har Glanshammarsbygden varit bebyggd men ännu har ingen förening bildats, där man med med gemensamma krafter och med systematik strävat efter att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer!"

Glanshammars Sockenmagasin

hembygdsföreningen för Glanshammar, Lillkyrka, Rinkaby och Ödeby socknar bildades 16 juni 1987. 

Vår hembygdsförenings uppgift är:

  • att slå broar mellan dåtid – nutid – framtid
  • att ta tillvara, vårda och utveckla det lokala kulturarvet
  • att medverka till att göra Glanshammar till en levande och trivsam bygd

Föreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund, och öppen för alla. 
Välkommen att vara med, ge förlag på aktiviteter m.m.

Ordförande är Alf Johansson,
0707-94 12 44
balsnajohan@telia.com

I Glanshammars Härad ingick socknarna Rinkaleby, Glanshammar, Lillkyrka, Ödeby och Götlunda.

Silver i Glanshammar 2020-05-02

Lördagen 2020-05-02 kl 13.00 samlades en liten skara för att utifrån Sören Klingnéus bok om Silver i Glanshammar göra en utflykt till några av de platser i bygden där silvermalmen brutits och silver framställts. Guider var Thomas N Lundqvist och Mikael Karlsson.

Läs mer