Lillkyrka, Slyte nr 4 Gästgivaregården

1876 innehavdes Slyte nr 4  gästgivaregården  av Lars Albert Larsson född 1851. I familjen fanns
– Hustrun Anna Charlotta Rulander född 1851
– Styvdottern Martha Charlotta född 1871
– Dottern Edla Wilhelmina född 1874
– Sonen Carl August född 1874
– Sonen Ernst Fridolph född 1877
– Sonen Johannes Emannuel född 1879