Handelsbodar i Glanshammarsbygden

-- Sidan är under uppbyggnad --

Har du synpunkter på sidan eller mera information är du väkommen att höra av dig till Kjell Isacson 0705-21 40 90. kjell@golstavik.se

Biverud Glanshammar Vid Arbogavägen

Gustav Pettersson drev handelsboden och efter honom tog sonen Josef Pettersson och hans hustru Hilda över. Josef var även organist i Rinkaby kyrka. Josef sålde till Konsum på 1940-talet. Josef och Hilda flyttade då till södra Åsta varifrån Hilda ursprungligen kom. Hilda var syster till den Oskar Bengtsson som for omkring och sålde färskafina fiskar från sin låda på mopeden. Oskar bodde i södra Åsta. Konsumföreståndaren hette Lilja. Konsumaffären lades ner 1962 07 01. 1963 köpte Sigge och Anna Svensson fastigheten. Den fastigheten Anna Svensson bor i innanför gatufastighetsaffären uppger Anna att det varit affär i under tidigt 1900-tal. Det skall också varit en affär i huset bredvid hennes boningshus som en Levi Gustafsson skall ha drivit. I detta hus bodde senare fjärdingsman Robert Gimicke. Uppgift från Anna Svensson 2010-10-27

Biverud Glanshammar.

Utefter Biverudsgatan ungefär mitt emellan Arbogavägen och Biveruds gamla bytomt låg en affär i Lundsberg som drevs av Per Julius Hjalmar Lundberg född 1837, död 1902 och hans hustru Anna-Stina Lundberg född 1839, död 1919. Affären lades ner när Anna-Stina dog – uppgift från Klara Hjort 2010-10-12

Rinkaby handel Rinkaby

Martin Blomgren drev affären och efterträddes ca 1956-57 av Irene och Sten Nilsson. Håkan och Sonja Lindgren tog över affären 1969.

Nedlagd 1994. ICA. Flygbilder 50-tal. Arkivmaterial från 1910 till 1992 finns på Arkivcentrum. Den första affären var i huset som ligger mitt emot infarten till Mejsta. 1948 har den fastighetsbeteckningen Mejsta 3:16 och står som handelsbod och taxerad till 1,600kr och ägs av Ringkarleby handels AB – från Ö-o läns förvaltning och bebyggelse 1948. Kontakt Strömberg, Ringkaby vars far drev Ringkarleby handel en period

Backa Handel Glanshammar

Huset affären låg i är flyttat från Åshuvud

Från Svensk hembygd. Sveriges privata företagare 1940;

Innehavare Einar Lindgren Glanshammar. Telefonnummer 88. Firman startade 1900 av nuvarande innehavarens fader L. A. Lindgren vilken 1937 överlät företaget till sin son. Fastigheten byggdes i slutet av 1800-talet och har ett taxeringsvärde på 5.000 kr, samt är brandförsäkrat för 17.000 kr. Lokalerna omfattar butik, kontor, två lagerrum och fristående magasin. Inredningen är modern med bland annat ett Rollator helautomatiskt kylskåp. Einar Lindgren är född 1894 och är son till förre handlanden Lars Albert Lindgren, född 1858 och hans hustru Augusta född Samuelsson, född 1858 och död 1937. 1916 gifte han sig med Anna Persson, född 1891. Barn; Bernt född 1918, Sigge född 1919, Rut född 1920, Inga född 1921, Anna Lisa född 1922 och Håkan född 1925.

Drevs till 1962 av Sigge Lindgren. Bilder finns på Örebro stadsarkivs hemsida

Backa Handel 1955

Laxmossen Glanshammar

Huset byggt 1939. Tekla Pettersson som drev affären dog 1951, kanske affären lades ner då? Döttrarna Lotten och Greta bodde här ca 1955.

I denna affär såldes Luta-Johannas undergörande salva och plåster. Luta-Johanna bodde i ett litet hus något hundratal meter söder om Sättertorp. Hon hette igentligen Johanna Lut, född 1829 död 1910.

Tekla Pettersson hade receptet på Luta-Johannas salva och kokade den i sitt hem. Salvan sålde hon bl a i Vikings skokrämburkar. Hon vaktade receptets hemlighet noga. Uppgift från Rune Lindgren 2011-10-22

Torvald Hjort berättar att hans bror Ingvar Hjort sågade sig i handen 1937 då han var 18 år. Han for till lasarettet och två fingrar var avkapade och det fanns enligt läkaren risk för att ett tredje finger skulle amputeras om det inte läkte väldigt bra. Ingvar for hem och använde Luta-Johannas plåster på sitt skadade finger under en vecka. Sedan for att tillbaks till läkaren på lasarettet som häpnade över den mirakulösa läkningen och konstaterade att ingen amputation var nödvändig. Ingvar berättade inte för läkaren om Luta-Johannas plåster. – uppgift från Torvald Hjort 2010-10-13.

Glansen Glanshammar

Startade av bröderna Lindgren 1958 som i samband med starten lät bygga huset. ICA. Karl Åke tog över affären 1983. En annan man hade affären tio månader före honom och före honom var det Lindgrens. Ombyggnaden och utbyggnad har skett i omgångar särskilt efter 1986 – kontakt Anki

ICA Glansen. Foto Kjell Isacson

Lundgrens Glanshammar

Från Svensk hembygd. Sveriges privata företagare 1940;

Firma J. C. Lundgren. Diversehandel. Innehavare Ida Lundgren. Karlsborg 1 Glanshammar. Telefonnummer 5. Firman grundades av köpman Carl Johan Lundgren från Skövde landsförsamling 1897 och den har sedan 1 januari varit poststation. Fastigheten som har ett taxeringsvärde på 12.000 kr byggdes 1885 och genomgick 1928 en grundlig restaurering.. Den inrymmer butik, poststation, lagerlokaler, källare, pannrum samt bostad om fyra rum, hall och kök. Köpman Lundgren som även var poststationsföreståndare avled 1925, varefter firman övertogs av hans maka. Företaget som till sitt förfogande även har ett större magasin samt en dynamitkällare sysselsätter ett manligt och två kvinnliga biträden. Till fastigheten hör även en stor vacker trädgård om två tunnland. Försäljningen omfattar specerier, manufakturvaror, järnvaror, krut och dynamit m.m. Fru Ida Lundgren, född Nordqvist, är medlem av Glanshammars kyrkliga syförening samt styrelseledamot i Maj-blommekommittén. Hon är född i Glanshammar den 2 mars 1872 och gifte sig 1910 med Carl Johan Lundgren född den 27 augusti 1862 och död 1925. Barn; Ingrid Elisabet Charlotta född den 30 oktober 1914.

Från 1949 finns belägg för att affären drevs som Lundgrens efterträdare av bröderna Lindgren Affären nedlagd 1958 då bröderna Lindgren byggde och startade det som idag är Glansen.

Familjen Andersson har ägt fastigheten i 51 år 2017

Berglunda handel Glanshammar

Den 9 juni 1891 upprättas ett köpebrev mellan bröderna Carl August Pettersson och Per Wilhelm Pettersson. Carl August Pettersson äger 1/8 mantal kronoskatte nr 2 Berga i Glanshammar. Han försäljer till sin bror handlanden Per Wilhelm Pettersson och hans hustru Augusta Mathilda (född Lundkvist) ett stycke jord om 1 tunnland och 10,1 kappland eller i nya måttet 65 ar. Köpeskillingen är 400 kronor.

Tidigare samma år, 16 februari, har lantmäteriet förrättat avstyckning och upprättat en karta. ”Lägenheten” har då givits namnet Berglunda.

Troligen var huset redan då byggt då och handelsrörelsen igång. Den tavla som finns med bostadshus/handelsboden och familjen Pettersson är från 1903. På fastigheten finns också en liten ladugård och loge som troligtvis funnits med från början.

Men Per Wilhelm Petterssons familj stannade inte på Berglunda. Den 12 juli 1905 säljer de fastigheten ” med befintliga hus af stugubyggnad, vedbod med ladugård och loge jemte källare samt träd och buskar”. Köpare är byggmästare Gustaf Ernfrid Rambäck, Ringaby kvarn, Ödeby. Köpeskillingen är nu 4000 kr.

I köpekontraktet står bl a följande:

”Med detta köp medföljer alla innanfönster, kokspisen i köket, de i huset varande eldstadskaminerna i handelsboden, packboden samt de i vindsvåningen befintliga, i handelsboden varande mjölbingar, diskbänkar, lådfack, jämte 2 mindre vågar med vikter, ävensom fönsterluckorna, sex trädgårdsstolar och soffa samt brandredskap”.

Den 27 februari 1924 kl 11.00 säljs Berglunda vid en offentlig auktion på uppdrag av Gustaf Ernfrid Rambäcks sterbhusdelägare. Högsta budet lämnas av folkskolläraren August Hektor, Hagaby, Glanshammar – 11 100 kr.

Den 28 augusti 1943 upprättas ett köpekontrakt mellan änkafru Emelina Hektor genom sin son Tord Hektor, Nora, och Herman Gottfrid Lindgren och hans hustru Anna Lindgren Berglunda, Glanshammar. Köpeskillingen är 20 000 kr.

Eftersom Herman Lindgren i kontraktet har adressen Berglunda finns nog anledning att tro att han redan då var handelsman och drev rörelsen genom arrende.

Herman Lindgren hade en egen kaffeblandning, Berglunda blandning, som han gärna gjorde reklam för till kunderna.

Därefter är uppgifterna mer diffusa. Efter Hermans Lindgrens bortgång övertog sonen Börje Lindgren och hans hustru Märta affären. Det är okänt hur länge handelsrörelsen pågick, men affären lades troligen ner någon gång under 1950-talet.

Uppgifter från Gudrun Norberg 2011.

Enligt Glanshammar IF:s huvudstyrelses kassabok för år 1957 köper föreningen varor, till en kostnad av 5 kr 77 öre, från Berglunda handel detta år.

Liljedahls handel Glanshammar

1860-tal

I kyrkan församlingsböcker för Glanshammars sn står följande 1900-1910 för denna fastighet: Handelslokal i Glanshammars by nr 4, uthyrd till Br. Larsson från Örebro ( se även Åsta handel om dessa). Handelsföreståndare är Karl Otto Johansson, ursprungligen från Kalmar

Från Svensk hembygd. Sveriges privata företagare 1940;

Firma Karl. J. Liljedahl. Diversehandel. Glanshammar. Telefonnummer 6 och 63. Firman grundades 1915, då fastigheten inköptes. Fastigheten är byggd på 1800-talet och ombyggd 1915 samt inrymmer affärslokal, kontor, lagerlokaler och bostad om tre rum, hall och kök. Intill ligger ytterligare en manbyggnad innehållande två banklokaler samt bostad om två rum och kök. Två magasin och två garage hör även till fastigheten. Taxeringsvärde är 14.700 kr och brandförsäkringsvärdet 29.000 kr. Försäljningen omfattar specerier, manufakturvaror, järnvaror och diverseartiklar. Affären övertogs 1 januari 1939 av sonen Alvar Liljedahl. Karl J Liljedahl, som tidigare vid sidan av sitt yrke innehaft en mängd kommunala förtroendeuppdrag, är född den 25 juli 1870 och son till Karl Pettersson, född 1844 och död 1936 och hans hustru Anna Charlotta, född Hansson, född 1839. Han gifte sig 1905 med Kristina Josefina Pettersson, född den 8 juni 1870. Barn; Alvar Klement född den 18 september 1905 och Karin Elisabet född den 23 juli 1912.

Från Örebro läns förvaltning och bebyggelse 1948;

Ägorna består av Glanshammar 4:21, handelslägenhet 4:27, Dalen 1 och Dalen 2:1 Taxeringsvärde 19 500 kr. Ägare Alvar Liljedahl

Från Sveriges bebyggelse 1962:

Fastigheten heter Glanshammar 16:1 och består av 2 666 kvm. Taxerad till 50 800 kr, består av 3 rum, 1 kök, 1 hall samt 1 affärslokal, 1 kontor, 2 lagerlokaler. Renoverad 1946. Firma Alvar Liljedahl Lanthandel. Ägare diversehandlare Alvar Klement Liljedahl och hans hustru Anna-Lisa som förvärvade fastigheten 1939 (av hans far) Barn; Eva Kristina och Per Erik

I annexet fanns Glanshammars Sparbank där Anton Larsson och Hjalmar Ryding jobbade. Banken flyttade till Lindgrens

Liljedahls hade en del postdistribution av tidningar med mera under 1940-talet. Först medels cykel sedan moped och bil

Till Liljedahls kunde man under 1940-talet ringa och beställa varor och sedan få dem hemkörda. Så skedde bland annat till Sticksjö

Fanns till slutet av 1960-talet 

Fd Liljedahls handel. Foto Kjell Isacson

Vilhemsro Glanshammar

Drevs av Hanna och Hugo Pettersson under slutet av 30-talet och 40-talet. Hugo åkte runt som gårdfarihandlare med häst och fjädervagn. Hanna hade butiken i uthuslängan där hon sålde handarbeten och tygen såsom flanelltyg. Hon sålde även tobak och godis – såsom en kola för ½ öre. Huset var byggt av rika släktingar till Hanna och Hugo och var aldrig jordbruksfastighet.

Bernstorps handel Grythem Lillkyrka

Låg efter vägen till Grythem. Föreståndare var Emil Andersson. Där fanns allt man kunde tänka sig inom diversehandel. Fanns det inte så beställda han hem. I en bod bakom affären hade han fotogenfat som han pumpade upp med en handpump och mätte upp med olika mått beroende på vad kunden ville ha. Hade man långt att åka kunde besöket ta en halv dag. Man cyklade, åkte häst och vagn, på vintern med släde, traktor, moped och en och annan bil. Häst och vagn åkte jag med min morfar på 1940-talet från Munkeboda, en sträcka på ca 6-7 km – uppgifter från Anita Karlsson Munkeboda 2010-10-18

Bernstorps handel – ”Emil i Boa” på 70-talet.

Goltorps handel Lillkyrka

Den handelsbod jag talade om fanns i södra Slyte. Marika Andersen vet mer om den. 

Fallhagens affär

Jordbruksfastighet som låg norr om Kärsta skola. Under 30-40- 50- 60- talet bodde bröderna Pertus och Einar Andersson på denna fastighet som var deras föräldrahem. På fastigheten fanns två bostadshus och bröderna bodde i var sitt hus, även om Petrus ofta blev utkörd från sitt eget hus av sin stränga hushållerska och då fick bo hos brodern. Petrus var den som skötte jordbruket medan Einar utvecklade en stor fallenhet för elektriska saker och var något av en uppfinnare. Han blev radioreparatör och sålde sådana tillsammans med andra elektriska varor i en del av sitt hus. Han sålde även godis till områdets barn i sin affär. Einar drev troligtvis affären fram till början av 60-talet. De två husen är idag rivna.

Vi har foto på fastigheten från 1906.

Åsta handel Lillkyrka

Handlanden Pär Fredrik Carlsson i Åsta – Från Westerlin, G., Kalender för Örebro Län 1869.

I kyrkans husförhörslängder och församlingsböcker för Lillkyrka sn står: År 1868 är handelsman Pär Fredrik Carlsson ägare till fastigheten. År 1878 står Roland Viktor Damm, ursprungligen från Göteborg men hitflyttat från Lerbäck, som ägare till fastigheten. 1896 -1900 kallas fastigheten Eriksdals handelslägenhet i Åsta nr 5 och Gustav Gustavsson i Åsta är ägare. Bröderna Larsson från Örebro hyr dock handelslägenheten från 1896. ( se även Liljedals handel om dessa) Den 30/9 1900 jobbar Anders Fröding som handelsbiträde i affären. Från 1901 står denne Fröding som handlare dvs han ägde affärsrörelsen om än inte fastigheten.

Bröderna Larsson från Örebro skall också varit grossister.

Från Svensk hembygd. Sveriges privata företagare 1940;

Firma Henrik Andersson. Åsta handel. Åsta. Lillkyrka. Telefonnummer Ekeberg 7. Filial: Solbacka, Lillkyrka. Telefonnummer 14. Innehavaren var i 25 år anställd i firma Bröderna Larsson i Örebro där han tilldelades Patriotiska sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst. Den 1 september 1913 startade han sitt nuvarande företag, vilket disponerar butik, kontor, lager och magasin. Samtidigt övertog han filialen i Solbacka, vilken 1929 inflyttade i nybyggd fastighet. Den förstås av hans dotter och måg. I huvudaffären är två biträden anställda. Firman bedriver försäljning av alla till speceri- och diversebranschens hörande varor. Den har förvärvat en stor fast kundkrets. Innehavaren var först verksam som jordbruksarbetare innan han 1888 övergick till affärsyrket. Han är intresserad av den frivilliga skytterörelsen och medlem i densamma sedan 1903 och har erövrat skyttemärket och riksmedaljen i silver. Henrik Andersson är född i Längbro 1870 och son till torparen Anders Andersson och hans hustru Johanna Lovisa född Larsson. 1898 gifte han sig med Augusta Matilda Karlsson. Barn: Margit Linnea, född 1904 och gift med Lars Hjalmar Gustafsson.

Vid handelsboden fanns en bensinpump av märket Shell. Enligt muntlig uppgift tankade Hjalmar Gustafsson kundernas bilar samtidigt som han rökte en god cigarr.

Hjalmar Gustafsson drev Åsta handel tills den lades ner – efter 1965. Filialen Solbacka lades ner tidigare – uppgifter från Britt-Marie Sjögren Glanshammar 2010-10-11

Åsta handel idag Åsta Antik. Foto Kjell Isacson

Solbacka Lillkyrka

Filial till Åsta handel. Här fanns en filial till Örebro Sparbank 1940 enligt bild i Från svensk hembygd 1940. Bankfilialen hade öppet två förmiddagar i veckan. De sista åren innan handelsfilialen lades ner jobbade Bengt Johansson, Slyte här – Uppgift från Anita Karlsson Munkeboda 2010-10-18.

I övrigt se Åsta handel

Åviken handel och Danskens. Ödeby.

Låg norr om Ringaby vid den del av Arbogaån som gränsar till Västmanland. Affären drevs under 1960-talet av Börje och Kerstin Persson. Före de startade Åvikens handel hade de Danskens som låg längs vägen från Käglan ner mot Ringaby där man svänger ner till Sundby. Mellan Sundby och Kägleholm fanns en överfart med båt så att de anställda på Kägleholm kunde komma till Dansken för att handla – Uppgifter från Carl-Gunnar Hjort 2010-10-25

Nasta handel Rinkaby

I det huset som idag står tomt utefter Fellingsbrovägen mot väster.

Einar Andersson Herr och Damskrädderi samt Glansbageriet

Ringvägen 22 Glanshammar

Einar Andersson drev Herr och Damskrädderiet mellan åren 1935 och 1975 då han gick i pension. Einar Andersson var född i Ödeby 1910. Han gick i skräddarlära vid Törners skrädderi i Ullersätter. Där träffade han Anna Greta Danielsson, Ullersätter, som blev hans fru. De bosatte sig 1935 i en lägenhet i gamla tingshuset vid Hagaby. Einar drev då skrädderi vid Åtorp. De flyttade 1939 till sitt nybyggda hus på det som idag har adress Ringvägen 22 Glanshammar. Där drev Einar Herr och Damskrädderiet fram till sin pension 1975. Han hade kunder från hela Mellansverige. På norra gaveln av huset fanns hela tiden en stor skylt 2×1 meter med texten Einar Andersson Herr och Damskrädderi. I södra delen av Einar Anderssons hus i källaren fanns ett bageri mellan åren 1949 och 1955. Den förste bagaren hette Bergman och höll på i ca 2 år sedan sålde han till Sven och Greta Lindkvist som kom från Burträsk i Hälsingland. De umgicks med makarna Maurits och Linnea Karlsson i Kumla och det var från dem de köpte äggen till sina bakverk. Lindkvist köpte en liten skåpbil och med den körde han bröd till butiker i Örebro. Folk från Glanshammar beställde även en del tårta m.m. Efter några år köpte Lindkvist ett bageri i Sörby i Örebro och lade ner verksamheten i Glanshammar. Vid bageriet i Sörby hade han några år Orvar Bergmark som anställd. – Uppgifter från Rolf Andersson, Lärkvägen 6, Glanshammar, 2010-10-18 – son till Einar Andersson och från Bernt och Birgitta Karlsson Kumla 2010-10-21

Anna i Svängen

Mitt emot Skölvboslätt.

Kiosk och café. En del av de som jobbade i Skölvbrotten åt på hennes matservering.

Innan 1954 då mejeriet lades ner åt de 4-5 arbetare som jobbade där på hennes matservering dagligdags. Anna lade ner sin verksamhet ca 1955-56 – uppgift 2010-10-19 från Arne Gustafsson Örebro – dotterson till Anna.

Kioskastället

Öppen plats å Nedergårda. Vid vägskälet mellan stora landsvägen och Nedergårdagatan. Här står en kiosk – uppgift från ortnamnsarkivet. Upptecknat 1956.

Kiosken kallades även Sveakiosken då en kvinna med det namnet ägde kiosken – uppgift från Harriet Björkqvist 2011-10-20

Ljungstedts

Det röda ensamliggande huset mellan Solbaddet och infarten till Myrö.

Här fanns kiosk och minigolfbana.

Dottern Nykvist på Ringvägen kan ha uppgifter

Snusboden i Husby

Låg där vägen från Husby möter gamla Arbogavägen. Uppgift från ortnamnsarkivet upptecknat 1956 och då var boden riven.

Erik Halvarsson i Örebro kan ha uppgifter

Enligt J Wikberg i Svensk bebyggelse 1962 fanns då i Glanshammars socken Backa handel och de två i Glanshammar och alla hade livlig kontakt med Örebro – grossister ?